VOORWAARDEN CADEAUKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN 4GOLD CADEAUKAART

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31 maart 2023.

 

Artikel 1. Definities

 

 • 4Gold: Nutribam, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leeuwerikenlaan 5, 2390 Malle, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BTW BE 0674.721 .904 (RPR Antwerpen, vestiging Antwerpen);
 • 4Gold Giftcard: verwijst in deze Bijzondere Voorwaarden, afhankelijk van het type gekochte giftcard, naar de 4Gold Giftcard of de 4Gold E-Giftcard, die verkrijgbaar is in de 4Gold Webshop.
 • 4Gold E-Giftcard: de elektronische versie van de giftcard die als e-voucher met een unieke elektronische code per e-mail naar de Begunstigde van de 4Gold Giftcard of naar de Klant wordt gestuurd;
 • 4Gold Gift Card: de giftcard die per post in een giftbox wordt verzonden naar het door de Klant opgegeven adres;
 • Algemene Voorwaarden: de algemene verkoopvoorwaarden van 4Gold zoals deze te raadplegen zijn op de Website;
 • Begunstigde: degene die de 4Gold Gift Card gebruikt;
 • Bijzondere voorwaarden: deze bijzondere voorwaarden met betrekking tot de 4Gold Giftcard;
 • Klant: de consument, een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die de 4Gold Giftcard aanschaft en daarmee een Overeenkomst sluit met 4Gold;
 • Privacybeleid: het privacybeleid van 4Gold zoals beschikbaar op de Website; en
 • Webshop: de online shop van 4Gold waar Producten en/of Diensten van 4Gold kunnen worden gekocht, toegankelijk via de Website;
 • Website: de website van 4Gold, https://www.4gold.eu;

 

Artikel 2. Algemeen


Behoudens waar de bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, blijven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Begrippen die niet hierboven in deze Bijzondere Voorwaarden zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3. Waarde 4Gold Gift Card


De 4Gold Gift Card kan worden gekocht voor een waarde van vijfentwintig (25) EUR of vijftig (50) EUR. De 4Gold E-Gift Card is verkrijgbaar in een bedrag naar keuze.

 

Artikel 4. Verzending 4Gold Gift Card


4Gold brengt geen verzendkosten in rekening zodra de drempel voor gratis verzending - deze verschilt per land - is bereikt. Verzendkosten onder de drempel voor gratis verzending zijn altijd voor rekening van de Klant.

De 4Gold E-Giftcard kan alleen per e-mail worden verzonden.

 

Artikel 5. Geldigheid 4Gold Gift Card


De 4Gold Giftcard is twaalf (12) maanden geldig vanaf de aankoopdatum, zoals vermeld op de 4Gold Giftcard.

 

Artikel 6. Verzilveren van de 4Gold Gift Card


De 4Gold Giftcard is alleen inwisselbaar in de Webshop. De 4Gold Giftcard is niet te gebruiken bij handelspartners van 4Gold of shop-in-shop locaties.

Behoudens de beperkingen waarnaar in deze Bijzondere Voorwaarden of de Algemene Voorwaarden wordt verwezen, kan de 4Gold Gift Card door de Begunstigde worden ingewisseld voor Producten en/of Diensten van 4Gold tot het op de 4Gold Gift Card vermelde bedrag . Alle aankopen worden afgetrokken van het saldo van de 4Gold Gift Card totdat het saldo nul is. Een eventueel resterend saldo is geldig voor de resterende geldigheidsduur van de 4Gold Gift Card. Er worden geen service- of andere kosten in rekening gebracht, met uitzondering van eventuele verzendkosten.

Als het totale bedrag aan gekochte Producten en/of Diensten de waarde van de 4Gold Gift Card overschrijdt, kan het bedrag dat de waarde van de 4Gold Gift Card overschrijdt, worden betaald via een andere betaalmethode die door 4Gold wordt geaccepteerd

De 4Gold-cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld en kan niet opnieuw worden opgeladen (behalve in het geval van retourzendingen zoals hieronder uiteengezet). Verloren of gestolen 4Gold-cadeaubonnen worden niet geaccepteerd of vervangen. 4Gold is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde 4Gold-cadeaubonnen of ongeoorloofd gebruik veroorzaakt door het handelen of nalaten van de Begunstigde.

Terugbetalingen van Producten en/of Diensten gekocht met de 4Gold Gift Card zullen worden gedaan in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Als 4Gold de retourzending van Producten of Diensten die door de Begunstigde zijn gekocht met de 4Gold Gift Card accepteert, zal 4Gold het aankoopbedrag op de 4Gold E-Gift Card aanvullen of in het geval van een 4Gold Gift Card de Klant terugbetalen door middel van een 4Gold Gift Card. Cadeaukaart. Er vindt geen contante terugbetaling plaats.

De 4Gold-cadeaukaart wordt op geen enkele manier beschouwd als een cheque, garantie, creditcard of betaalpas.

De 4Gold Giftcard kan gecombineerd worden met acties, speciale aanbiedingen of acties op de Webshop tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De waarde (het saldo van de cadeaubon) van de 4Gold Gift Card kan de Begunstigde altijd raadplegen via zijn/haar persoonlijke account op de Webshop.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht


In het geval de Klant zich beroept op zijn herroepingsrecht met betrekking tot de aankoop van de 4Gold Giftcard, zal 4Gold de 4Gold Giftcard onmiddellijk blokkeren. Alle ontvangen bedragen worden uiterlijk veertien (14) dagen vanaf de dag waarop 4Gold op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, terugbetaald. Indien de Begunstigde de 4Gold Gift Card al heeft gebruikt, kan de Klant zijn herroepingsrecht met betrekking tot de 4Gold Gift Card niet meer uitoefenen.

 

  .