DNA Analysis

(6 customer reviews)

300.00 Tax incl.

 • Discover what your DNA tells you about sports, health and nutrition
 • Kit for saliva collection
 • Analysis by certified lab
 • Clear report with useful insights
 • Interpretation by our specialists
 • Pay once and get lifetime updates on your DNA

DNA Analysis is available in following languages: English, Dutch, French (more languages coming soon).

If you happen to already have 23andme raw DNA data, you can order this analysis without the DNA collection and genotyping part: see here

In stock

SKU: DNA Category:
Add a review

6 reviews for DNA Analysis

 1. Vanessa Vallé verified owner

  Ik ben helemaal geen topsporter, maar een gewone vrouw, echtgenote, mama die graag aan sport doet. Maar telkens als ik aan krachttraining doe of mee doe met een skistage heb ik veel meer en langer spierpijn dan de anderen, die hetzelfde als mij gedaan hebben. Een diëtiste bracht geen oplossing.
  Sommigen raadden aan minder zwaar te trainen, maar daar zat het probleem volgens mij ook niet. Shakes na het sporten leken ook niets te doen. Mijn trainer gaf me het advies om eens contact op te nemen met 4Gold. De DNA-analyse bracht toch wel een aantal punten aan het licht. De belangrijkste zijn voor mij dat mijn lichaam moeilijk prikkels (redox balans) verwerkt en ik maak helemaal geen choline (nooit van gehoord trouwens) aan. De mensen van 4Gold hebben me dan ook aangeraden om de Whey en Nutrigenomic Recovery uit te proberen. En waar ik al zo lang op hoopte is ook gebeurd. Ik heb eindelijk minder spierpijn en voel me helderder in mijn hoofd. Maw ik ben heel blij dat ik die DNA-analyse heb laten doen en ben heel tevreden van de producten die ik tot nu toe geprobeerd heb.

 2. Didier Godfroid verified owner

  In November 2017, just before my 50th birthday, I decided to start a two-year training plan with the aim of participating in an Ironman 70.3, partly due to the infectious enthusiasm of my eldest son Olivier. For the first time in my life I had also exceeded 90 kg on the scale (for 1m90), so as an ex-tennis professional I immediately attached 85 kg to it as a weight target. Despite the many hours of training, my weight didn’t change much during the first few months. My condition, on the other hand, improved considerably!

  After a year the 85 kg was in sight, but it was rather sporadic that I touched it. The Ironman 70.3 was planned for September 2019.
  In May 2019 I came into contact with 4Gold through my well-known neighbour, a talented cyclist, and I was promptly persuaded to undergo a DNA test.

  The result was amazing! Animal proteins were ticked red for me and choline (a vitamin B that I had never heard of before) was not produced. I followed the recommendations from the DNA analysis, deleted cheese and milk from my menu and started eating smaller amounts of meat and fish. In short, I became a flexitarian. I also bought myself the Green Fuel that provided me with the necessary dose of vitamins and minerals, including the choline that I needed so badly.

  In no time I lost 5 kg and my weight remained stable at around 80 kg. I really started to feel stronger than ever and my first Ironman 70.3 went wonderfully well. On 21 June 2020, together with my son Olivier, I will participate in the Ironman 70.3 European Championship in Denmark, and on 22 August 2020 I will do the same daring feat at the Ironman 70.3 in Vichy, then together with my daughter Charlotte for her 25th birthday.

  The whole family has done a DNA-test and bought personalized supplements from 4Gold that give amazing results one by one.
  Your health deserves the very best, so don’t settle for silver!

 3. Ruben Volkaert

  I have been using the supplements of 4Gold for some time now and I am very satisfied with them. Despite many sports, I had trouble losing weight and felt very tired after a long working day or training. I then decided to have a DNA analysis carried out, because I wanted to know somewhere how my body deals with nutrition.

  After I had received my results, I received a number of very useful points of attention. For example, my vitamin D intake was difficult. Walking in the sun for hours had hardly any effect. I also found out that I am half lactose-intolerant, so I don’t produce enough lactase to break down lactose and so I don’t digest dairy very well. I also got the confirmation that I am more susceptible to fat absorption and my intestines could use some support.

  I used these and other insights to make a new start and decided to change my lifestyle and diet, avoid certain products like dairy and to support my body and intestinal flora I started to supplement the Green Fuel and Gut Support.

  Three weeks later I lost 4.5 kg, feel much more energetic and ride 80km a day a lot better. Before I never had a diet or diet that gave me so much energy and such a good feeling. Which diet you follow the best, is very personal. Their DNA analysis with personal report in combination with their top products, makes 4Gold unique in their approach.

 4. Didier Godfroid verified owner

  In november 2017, net voor mijn 50e verjaardag, besloot ik onder andere door het aanstekelijke enthousiasme van mijn oudste zoon Olivier, om een twee jaren trainingsplan op te starten met als doel om aan een Ironman 70.3 deel te nemen. Voor de eerste keer in mijn leven had ik bovendien de 90 kg overschreden op de weegschaal (voor 1m90), dus als ex-tennisprof plakte ik er ook meteen 85 kg als gewichtsdoel aan vast.Ondanks de vele uren training, veranderde er gedurende de eerste maanden weinig aan mijn gewicht. Mijn conditie daarentegen ging er zienderogen op vooruit!

  Na een jaar kwam de 85 kg in zicht, maar het was eerder sporadisch dat ik die aantikte. De Ironman 70.3 stond gepland voor september 2019. In mei 2019 kwam ik via mijn bekende buurman, een begenadigd fietser, in contact met 4Gold en ik liet mij prompt overtuigen om een DNA-test te ondergaan. Het resultaat was verbluffend! Dierlijke eiwitten stonden voor mij rood aangevinkt en choline, een halfvitamine waar ik nog nooit van gehoord had, maakte ik zelf niet aan.

  Ik volgde de aanbevelingen uit de DNA-analyse, schrapte kaas en melk van mijn menu en begon kleinere hoeveelheden vlees en vis te eten. Kortom, ik werd een flexitariër. Daarnaast schafte ik mij de Green Fuel aan dat mij van de nodige dosis vitaminen en mineralen, waaronder het voor mij broodnodige choline voorzag. Binnen de kortste keren verloor ik 5 kg en bleef mijn gewicht stabiel rond de 80 kg. Ik begon me werkelijk sterker dan ooit te voelen en mijn eerste Ironman 70.3 verliep wonderwel.

  Op 21 juni 2020 zal ik samen met mijn zoon Olivier deelnemen aan het Europees kampioenschap Ironman 70.3 in Denemarken, om op 22 augustus 2020 hetzelfde huzarenstukje over te doen tijdens de Ironman 70.3 in Vichy, dan samen met mijn dochter Charlotte voor haar 25e verjaardag. De ganse familie heeft ondertussen een DNA-test gedaan en gepersonaliseerde supplementen aangeschaft bij 4Gold die één voor één verbluffende resultaten geven.

  Je gezondheid verdient het allerbeste, dus don’t settle for silver!

 5. Ruben Volkaert

  Ik gebruik al enige tijd de supplementen van 4Gold en ben daar zeer tevreden over. Ondanks het vele sporten, had ik moeite met afvallen en voelde ik mij enorm vermoeid na een lange werkdag of training. Daarop besloot ik om een DNA-analyse te laten uitvoeren, omdat ik ergens wilde weten hoe mijn lichaam omgaat met voeding.

  Nadat ik mijn resultaten had ontvangen, kreeg ik een aantal zeer nuttige aandachtpunten mee. Zo verliep mijn vitamine D-opname stroef. Uren in de zon lopen had dan ook amper effect. Daarnaast kwam ik te weten dat ik half lactose-intolerant ben, waardoor ik te weinig lactase aanmaak om lactose af te breken en ik dus minder goed zuivel verteer. Ook kreeg ik de bevestiging dat ik vatbaarder ben voor vetopname en mijn darmen wel wat ondersteuning konden gebruiken.

  Deze en nog andere inzichten gebruikte ik om een nieuwe start te maken en besliste ik om mijn levensstijl en eetpatroon aan te passen, ging ik bepaalde producten, zoals zuivel mijden en begon ik om mijn lichaam en darmflora te ondersteunen de Green Fuel en Gut Support te supplementeren.

  Drie weken later ben ik 4,5 kg verloren, voel ik mij veel energieker en gaat elke dag 80km fietsen een stuk beter. Voordien heb ik nooit een dieet of voedingspatroon gehad dat mij zoveel energie en zo’n goed gevoel gaf. Welk dieet je dan het beste volgt, is erg persoonsgebonden. Hun DNA-analyse met persoonlijk rapport in combinatie met hun topproducten, maakt dat 4Gold uniek is in hun aanpak.

 6. VanDingenen Rick

  NEXT LEVEL.
  beter kan ik de DNAkit met alle informatie niet omschrijven.
  enorm veel uit geleerd waardoor ik verschillende problemen heb kunnen oplossen en me energieker voel.
  heb dan ook enkele 4gold producten die ik gebruik en zeer tevreden van!

Show reviews in all languages (6)

Add a review

Your DNA is the genetic coding in which all of your hereditary traits have been passed on. The most common examples are the color of your eyes, hair color,… but it contains also a lot of information that determines your predisposition for certain sports, your metabolism of nutrients, etcetra. So your DNA can reveal a wealth of information that explains the unique functioning of your body.

With an analysis of your DNA we can decode that unique functioning for you. Afterwards you receive a personalized report with the insights you need to adapt your lifestyle in a purposeful way. With a DNA analysis you can start working towards a fitter and healthier life.

Sports PERFOrMANCE

This genetic profile takes the guesswork out of your training routine. It gives you information related to your personal performance.

Endurance or Power

The ratio of muscle fibers in your muscles determines whether you have a genetic predisposition for endurance sports, strength sports or maybe you excel in both.

Building muscle mass

Find out if you have a genetic variant that will help you build muscle mass faster and more easily once you do strength training.

Training loadability

What about your potential to be under- or overtrained? How much training load you can handle depends on the extent to which your body deals with oxidative stress that disrupts the redox balance and thus your body’s resilience.

Recovery

Discover your genetic capability to recover after heavy physical activities.

Health

Every day we are exposed to factors and stimuli we need to be aware of in order to live a healthy and happy life.

This profile provides more insight into:

Motivation & stress

Do you learn from a positive or rather a negative experience? Are you more at risk of burn-out or bore-out? This panel gives you more insight into how your body deals with motivation, focus and stress.

Obesity risk

You’ll find out if you’re more likely to turn to calorie rich food and thus increase the risk of obesity.

Sensitivity to caffeine

Different genetic variants are in circulation that influence the speed at which your body can breakdown caffeine. Discover how sensitive you are to caffeine and other stimulants.

Sensitivity to fast sugars

Find out if you have genetic variations that might make you more sensitive to fast sugars.

Gut health

Do you have an increased need for fibre and intestinal support? This panel shows you if your gut needs extra support.

Lactose intolerance

This panel will tell you if you have the genetics for digestion of lactose in adulthood and will thus give you more information about your genetic predisposition to lactose intolerance.

Nutrients

A healthy and balanced diet is fundamental to achieve your health goals. How sensitive are you to nutrient, vitamin and mineral deficiencies?

Gain insights on topics such as:

Carbohydrates sensitivity

Do you have genetic variants that might make you more sensitive to simple carbohydrates? Find out if you have a stronger need for complex carbohydrates.

Fat metabolism

Which genetic variants in your DNA affect the metabolism of fats? With this panel you get the answer.

Protein metabolism

Learn if your body has problems decomposing by-products of protein burning in your muscles. This insight can help you choose whether low-carb or ketogenic diets are healthy for you.

Minerals metabolisms (iron, zinc, magnesium...)

Due to certain genetic variations that are present, the metabolism of minerals can be disturbed and your body may have an extra need for minerals.

Vitamins metabolisms (C, D, K...)

Do you have genetic variants present in your DNA that interrupt the metabolism of several vitamins? This panel provides more insight into reasons for possible deficiencies.

Choline production

Find out if the production of choline by your body translates into a functional choline deficiency, which can lead to higher muscle breakdown during long intensive workouts.

And more...
DNA kit saliva collection

How does it work?

 1. After ordering, you will receive a DNA kit with a saliva collector.
 2. Follow the included step-by-step guide to register your kit1 and easily take a saliva sample.
 3. Return the sample using the box it arrived in. From Belgium, shipping costs are prepaid, just drop it in the mailbox. From another country, you will have to pay the shipping costs.
 4. After six to eight weeks2, you will receive your amazing DNA report by email, as well as your raw DNA data.

(1)(2) For best results, we recommend registering and returning the kit within one month of purchase. From the moment we receive the kit, it will take 6 to 8 weeks to prepare the report.

Rigorous Scientific Validation

From genetic experts with international diplomas in nutrigenomics, our own scientific papers, to an intensive collaboration with several Belgian and internationally renowned universities, 4Gold has established itself as a leading player in the rapidly changing nutrigenomic science.

The DNA interpretation is based on more than thousand peer reviewed scientific papers from respectable journals and genetic data from sources like ClinVar*.

The rigorous scientific approach resulted in 3 world class patents in the domain of nutrigenomics.

*ClinVar is an archive of reports of the relationships among human variations and phenotypes, with supporting evidence.

State-of-the-art university lab

In order to extract the DNA from saliva and convert it into raw data, we use an external lab connected to a University Hospital. Their process is carefully controlled and validated.
This data is then translated by the 4Gold experts.

Do you have questions about the DNA analysis? Please check  FAQ or contact us.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Free shipping from €50 in FR, ES and DE
  from €75 in IT, from €100 in UK
  You seem interested in our products. Get more out of yourself? Subscribe to our newsletter and receive a 10% discount on your next order!*
  Follow us
  Subscribe
  I agree to the privacy policy.